Oczyszczacz powietrza Sharp z technologią Plasmacluster i trójetapowym system zbierania kurzu.
  1. Eliminacja ponad 99% bakterii i wirusów z powietrza w Twoim domu dzięki technologii Plasmacluster
  2. Jony Plasmacluster eliminują z powietrza pleśń, wirusy, alergeny, nieprzyjemne zapachy oraz ładunki elektrostatyczne.
  3. Oczyszczacz szybko i skutecznie zbiera kurz oraz inne drobne cząsteczki dzięki dużej sile zasysania powietrza oraz unikalnej cyrkulacji powietrza.
  4. Konstrukcja wysokowydajnych filtrów uniemożliwia wydostawanie się z urządzenia przechwyconych cząsteczek kurzu.oczyszcacz powietrza sharp
Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HD40E-L
oczyszczacz powietrza Sharp ua-hd-40e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
26 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HD40E-T
oczyszczacz powietrza sharp ua-hd40e-t

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
26 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HD50E-L
oczyszczacz powietrza sharp ua-hd50e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
38 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HD60E-L
oczyszczacz powietrza sharp ua-hd60e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
48 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HG40E-T
oczyszczacz powietrza sharp ua-hg40e-t

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
28 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HG40E-L
oczyszczacz powietrza sharp ua-hg40e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
28 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HG60E-L
oczyszczacz powietrza sharp ua-hg60e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
50m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-HG50E-L
oczyszczacz powietrza sharp ua-hg50e-l

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
38 m2 • Nawilżanie

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-PF40E-W
oczyszczacz powietrza sharp ua-pf40e-w

Oczyszczacz powietrza
30 m2

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-PG50E-W
oczyszczacz powietrza sharp ua-pg50e-w

Oczyszczacz powietrza
40 m2

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-PM50E-B
oczyszczacz powietrza sharp ua-pm50-b

Oczyszczacz powietrza
40 m2 • Łapanie komarów

Oczyszcacz powietrza Sharp UA-PE30E-WB
oczyszczacz powietrza sharp UA-PE30E-WB

Oczyszczacz powietrza
21 m2

Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi (™) lub zarejestrowanymi znakami towarowymi (®) należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie tych nazw nie oznacza żadnej przynależności nimi wsparcia ze strony tych firm.

Racer Sp. z o.o. | ul. Zbrowskiego 14 | 26-600 Radom | info@raceronline.pl | +48 664 726 884