UA-HD40E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
26 m2 • Nawilżanie

UA-HD40E-T

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
26 m2 • Nawilżanie

UA-HD50E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
38 m2 • Nawilżanie

UA-HD60E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
48 m2 • Nawilżanie

UA-HG30E-B

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
21 m2 • Nawilżanie

UA-HG40E-T

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
28 m2 • Nawilżanie

UA-HG40E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
28 m2 • Nawilżanie

UA-HG60E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
50m2 • Nawilżanie

UA-HG50E-L

Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
38 m2 • Nawilżanie

UA-PF40E-W

Oczyszczacz powietrza
30 m2

UA-PG50E-W

Oczyszczacz powietrza
40 m2

UA-PM50E-B

Oczyszczacz powietrza
40 m2 • Łapanie komarów

UA-PE30E-WB

Oczyszczacz powietrza
21 m2

Wszystkie nazwy produktów i firm są znakami towarowymi (™) lub zarejestrowanymi znakami towarowymi (®) należącymi do ich odpowiednich właścicieli. Wykorzystanie tych nazw nie oznacza żadnej przynależności nimi wsparcia ze strony tych firm.

Racer Sp. z o.o. | ul. Zbrowskiego 14 | 26-600 Radom | info@raceronline.pl | +48 664 726 884